Skifte hovedvann- og avløpsrør

Utskifting av hovedvann- og avløpsrør i en bolig er ofte en omfattende jobb. Som regel må man bryte etasjeskiller og kanskje også åpne vegger for å få tilgang til rørene.

Vi kan skifte hovedvann- og avløpsrør i alt fra mindre leiligheter til hus på flere etasjer og større prosjekter i borettslag. I bygg med flere boenheter, der brannskillet må brytes for å kunne gjennomføre arbeidet, må man søke til Plan- og Bygningsetaten. I slike tilfeller står vi for søknaden og ordner med en uavhengig kontrollør (dette er pålagt som en del av søknaden).

Mange skifter rør i forbindelse med oppussing

Mange kombinerer gjerne utskifting av hovedvann- og avløpsrør med oppussing av bad og våtrom, fordi deler av badet ofte må rives for å få tilgang til rørene. Da må man bryte badets membran, og badet må som regel totalrenoveres. Vår søsterbedrift Oslo Bad & Renovering AS spesialiserer seg på totalrenoveringer og har lang erfaring med oppussing av bad. Våre rørleggere samarbeider om slike oppdrag, slik at du får spesialister innen hvert sitt felt.

Fastpris på rørleggeroppdrag

Vi har fastpris på alle oppdrag, slik at du skal vite hvor mye du må betale for jobben vi gjør. Kontakt oss for å avtale nærmere.