Hovedvann og avløpsrør

Utskifting av hovedvannrør og hovedavløpsrør er ofte en omfattende jobb der etasjeskiller må brytes og vegger ofte må åpnes for å få tilgang til rør. Vi tar alt fra enkle boenheter i leilgheter, hus over flere etasjer, og større prosjekter i borettslag. I bygg med flere boenheter, der brannskillet brytes for å kunne gjennomføre arbeidet, må det søkes til Plan og Bygningsetaten. Vi står for søknad og ordner med en uavhengig kontrollør (pålagt som en del av søknaden). Ofte kombineres utskifting av hovedavløp og hovedvannrør med renovering av bad og våtrom, dette er fordi deler av badet ofte må rives for å få tilgang tilrørene. Da brytes badets membran og badet må ofte totalrenoveres. Vår søsterbedrift Oslo Bad & Renovering AS spesialiserer seg på totalrenoveringer og samlet har vi god kapasitet til å ta slike prosjekter.