Rammeavtale

Store VVS- og røranlegg i for eksempel borettslag og sameier krever jevnlig service og vedlikehold, både for å gi anlegget lengre levetid, men også for å sørge for at anlegget fungerer optimalt.

Serviceavtale og rammeavtale med borettslag og sameier

Vi tilbyr service- og rammeavtaler for bedrifter, borettslag og sameier. Dette gir deg forutsigbarhet og trygghet på at VVS-anlegget holder god stand i mange år. I rammeavtalen inngår faste tider for service og eventuelt vedlikehold av anlegget i borettslaget/sameiet. I tillegg vil rørleggeren anbefale tiltak for en mer lønnsom drift og eventuelt oppgraderinger ved behov. Alt gjøres naturligvis i henhold til gjeldende normer og forskrifter.

Med oss som fast rørlegger gis det også fordeler i forbindelse med øvrige serviceoppdrag og større rørlegger prosjekter:

  • 10% rabatt på timerpris
  • Prioritering før andre serviceoppdrag
  • Rørlggere som kjenner anlegget og dermed jobber mye raskere og bedre

Hvordan få et mer lønnsomt VVS-anlegg?

Et VVS-anlegg i større bygninger har gjerne en kompleks sammensetning, og påvirkes av mange eksterne faktorer for å kunne fungere optimalt. For å sikre lønnsom drift ser en rørlegger blant annet etter:

  • hvorvidt det er for varmt eller for kaldt i bygget.
  • hvordan varmen fordeles i bygget.
  • hvor lang tid det tar å varme opp vannet.
  • hvor god vannkvaliteten er.
  • om vanntrykket er passe (ikke for høyt eller lavt).
  • om det er ujevnheter i vann- og lufttemperatur.

Når vi inngår en rammeavtale med et borettslag eller sameie, vil en rørlegger se på disse og andre faktorer ved gjennomgang av anlegget for å avdekke hvordan anlegget brukes og driftes. Rørleggeren vil komme med anbefalinger til hvordan man kan få best mulig utnyttelse av energiforbruket for å øke lønnsomheten i driften av bygget.

Jevnlige kontroller av anlegget

I avtalen inngår jevnlige kontroller av hele anlegget, både inne i leiligheter (ved behov), tekniske rom og fellesarealer. Disse kontrollene skal avdekke mindre feil eller mangler ved anlegget som potensielt kan skape større skader over tid. Det er for eksempel typisk at en rørlegger gjennomfører en kontroll på høsten før kulden kommer, og på våren igjen for å sikre at anlegget ikke har fått noen skader gjennom vinteren. Har bygningen radiatorer som varmekilde, vil rørlegger lufte anlegget og klargjøre det for vinterbruk.

Alle kontroller gjennomføres av kvalifisert rørlegger

Alle kontroller og serviceoppdrag blir utført av en kvalifisert rørlegger med lang erfaring med store rør- og VVS-anlegg. Vi leverer også en tilstandsrapport som beskriver arbeidet som er utført.

Har du noen spørsmål om rammeavtaler? Send en mail til post@oslororogvarme.no eller ring +47 954 21 962 for å avtale en prat.