Trykkreduksjonsventil

Trykkreduksjonsventil sørger for et jevnt trykk som ikke øker utover kapasiteten til rørledningene. Nye lekkasjesikre rørsystemer tåler mindre trykk en de gamle kobberrørene, og det er viktig å unngå plutselige økninger i vanntrykk som kan skade rør og installasjoner.

Vann- og avløpsetaten plikter å levere et vanntrykk på minimum 2 bar. Inne i eiendommen bør trykket i vannrørene ikke være høyere enn 6 bar, og bør ligge optimalt rundt 4 – 5 bar. Ved for høyt trykk kan sanitærinstallasjoner ta skade. En trykkreduksjonsventil senker vanntrykket inne i eiendommen.

Det er forbrukerene, ikke kommunen, som plikter å sørge for at eiendommens sanitæranlegg til en hver tid er i forskriftsmessig stand. Dette gjelder også nødvendige tekniske installasjoner som sikrer trygg vannleveranse fra den kommunale ledningen. Hvis trykkreduksjonsventil ikke er installert, risikerer den enkelte skader på innvendige rør og sanitærinstallasjoner grunnet for høyt trykk. Vann- og avløpsetaten har likevel ikke myndighet til å pålegge den enkelte å installere trykkreduksjonsventil. Dette er en vurdering hver enkelt eier gjør.

Vann- og avløpsetaten har ikke ansvar for ulemper eller skader på sanitæranlegg som skyldes høyt trykk i området. Så lenge det leveres et vanntrykk på minimum 2 bar og det varsles ved trykkøkning, har kommunen ikke erstatningansvar for skader på sanitæranlegg.

Det er fastsatt i Oslo kommunes «Abonnementsbetingelser ved tilknytning til kommunens vann- og avløpsledninger» at abonnenten må sørge for installering av reduksjonsventil på vanninnlegget dersom vanntrykket inne i bygningen overstiger 6 bar.

Hvis det er flere boenheter som har felles tilknytning til det kommunale nettet, er det kun nødvendig med èn trykkreduksjonsventil. Da blir det rimelig å gå sammen om en installasjon. Ta kontakt for en sjekk av trykket og vurdering av om det bør installeres trykkreduksjonsventil.