Hovedstoppekran

Det er svært viktig at boliger har en 100% funksjonell hoved stoppekran (mange eldre stoppekraner stopper vannet delvis). Dette gjør det enkelt å stoppe vann hvis rørinstallasjoner skal skiftes ut eller repareres, og kan redde store verdier hvis det skulle oppstå en lekkasje på et vannrør. Det er også viktig at plasseringen av stoppekranen er korrekt i forhold til møblering/romløsning. Rørleggerene våre kan skifte ut, snu, flytte stoppekran så den blir funksjonell og tilgjengelig. Det kan også monteres trådløse løsninger med lekkasjestoppere der vannet kan stoppes fra et bryterpanel f.eks i gangen på vei ut døra på ferie.